Egyptian Arabic Dictionary

Egyptian Arabic Thesaurus

Direction:Menu
Section:
Category:
MS'arbiyyaaacrbiyyaö n  أربـِييـَة
ENgroingroin n 
MS'anfaacnf n  أنف
ENnosenose n  
EG'ankilaacnkil n  أنكـِل
ENankleankle n 
MS'ibitiicbiT n  إبـِط
ENarmpitarmpit n 
MS'ibhaemiicbhaem n  إبها َم صـُبا َع
ENthumbthumb n 
ENbig toebig toe n 
EG'ieediicyd n   إيد جـِسم
ENhandhand n  
MSbadanbadan n  بـَد َن
ENtrunktrunk n of body
EGbadanibadany adj  بـَد َني
ENcorporealcorporeal adj bodily
ENphysicalphysical adj bodily
MSbasharibashary adj  بـَشـَري جـِلدي
ENdermaldermal adj 
MSbashrabashraö n   بـَشر َة
ENskinskin n human or animal 
ENcomplexioncomplexion n 
MSbatnbaTn n  بـَطن مـِعد َة
ENabdomenabdomen n 
ENbellybelly n 
MSbazrbaZr n  Impolite بـَظر
ENclitorisclitoris n  Impolite
EGbaatbaaT n  با َط جـِسم
ENarmpitarmpit n 
EGbitaeAbitaeA n + posessive suffix Impolite بـِتا َع
ENdickdick n male genitals Impolite
EGbizzbizz n  Informal بـِزّ
ENbreastbreast n women's
ENteatteat n 
ENboobboob n  Informal
ENtittit n  Informal
EGbiydaanbiyDaan n  Impolite بـِيضا َن
ENtesticlestesticles n 
ENballsballs n testicles Impolite
EGbu''buqq n   بـُقّ
ENmouthmouth n  
ENgobgob n mouth Informal
EGbulbulbulbul n  بـُلبـُل
ENwillywilly n baby talk
MSbunsurbunSur n  بـُنصـُر
ENlittle fingerlittle finger n 
MSthadithady n  ثـَدي
ENbreastbreast n women's
EGthaghrthaGr n  ثـَغر ضـَبّ
ENfront teethfront teeth n 
EGgabhagabhaö n  جـَبهـَة
ENforeheadforehead n  
EGgasadigasady adj  جـَسـَدي
ENphysicalphysical adj bodily
EGgaerihgaeriH n  جا َر ِح
ENappendageappendage n hands, feet, limbs
MSgibeengibyn n  جـِبين
ENforeheadforehead n  
ENbrowbrow n 
EGgittagittaö n  جـِتّـَة ما َت أو عا َش
ENbodybody n person, animal
MSgismgism n   جـِسم
ENbodybody n person, animal, car 
MSgifngifn n  جـِفن
ENeyelideyelid n 
MSgildgild n   جـِلد إنسا َن
ENskinskin n human or animal 
EGgildigildy adj  جـِلدي
ENdermaldermal adj 
EGhalamaHalamaö n  حـَلـَمـَة
ENteatteat n 
ENnipplenipple n 
EGhal'Halq n baeb حـَلق
ENarchitravearchitrave n beam above door or window
ENlintellintel n 
EGhal'Halq n  حـَلق بـُقّ
ENpalatepalate n 
MShaegibHaegib n  حا َجـِب
ENeyebroweyebrow n 
EGhigrHigr n  حـِجر
ENlaplap n front of legs
MSchaddKadd n  خـَدّ
ENcheekcheek n 
MSchalfiyyaKalfiyyaö n  خـَلفـِييـَة طيز
ENbottombottom n women only Informal
MSchisyaKiSyaö n  Impolite خـِصيـَة
ENtesticlestesticles n 
MSchunsurKunSur n  خـُنصـُر
ENring fingersring fingers n 
EGdimaeghdimaeG n   د ِما َغ
ENheadhead n body 
ENhead head  n brain
MSza'ndhaqn n   ذ َقن
ENchinchin n 
ENbeardbeard n  
MSziraeAdhiraeA n  ذ ِرا َع
ENarmarm n 
MSradfradf n  ر َدف
ENbuttockbuttock n 
MSra'abaraqabaö n   ر َقـَبـَة
ENneckneck n front 
EGramooshramwsh n  ر َموش
ENeye lasheye lash n 
EGraasraas n   را َس د ِما َغ
ENheadhead n body 
MSriglrigl n   ر ِجل آخـِر
ENfootfoot n appendage 
MSriglrigl n   ر ِجل كـُلّ
ENlegleg n  
MSrusghrusG n  ر ُسغ
ENwristwrist n 
MSrukbarukbaö n   ر ُكبـَة
ENkneeknee n  
EGzibzib n  Impolite ز ِب
ENdickdick n male genitals Impolite
ENcockcock n male genitals Impolite
ENpenispenis n 
MSsabbaebasabbaebaö n  سـَبّا َبـَة
ENindex fingerindex finger n 
EGsawaelifsawaelif n  سـَوا َلـِف
ENsideburnssideburns n 
EGsinnasinnaö n  سـِنّـَة
ENtoothtooth n 
MSsurrasurraö n  سـُرّ َة بـَطن
ENbelly buttonbelly button n 
ENnavelnavel n 
MSshaArshaAr n   شـَعر
ENhairhair n  
EGshanabshanab n  شـَنـَب را َجـِل
ENmustachemustache n 
MSshaeribshaerib n  شا َر ِب
ENmoustachemoustache n 
EGshiffashiffaö n  شـِفّـَة
ENliplip n 
EGsaboonit ilrukbaSaabwniö iil-rukbaö n  صا َبونـِة ا ِلر ُكبـَة
ENkneecapkneecap n 
MSsidrSidr n  صـِدر جـِسم
ENchestchest n anatomical
ENbustbust n bosom
MSsidrSidr n  صـِدر ثـَدي
ENbreastbreast n women's
ENbosombosom n 
EGsubaaASubaaA n  صـُبا َع
ENfingerfinger n 
EGsubaeA riglSubaeA rigl n   صـُبا َع ر ِجل
ENtoetoe n  
EGdabbDabb n  ضـَبّ
ENfront teethfront teeth n 
EGdahrDahr n   ضـَهر
ENbackback n of person 
MSdirsDirs n   ضـِرس
ENmolarmolar n  
EGdufrDufr n  ضـُفر إنسا َني
ENnailnail n finger
ENfingernailfingernail n 
EGteezTyz n  Impolite طيز
ENbottombottom n of person
ENarsearse n  Impolite
USassass n 
USbuttbutt n bottom
MSzufrZufr n  ظـُفر
ENnailnail n finger
MSAeenAyn n   عين
ENeyeeye n  
EGghammaezaGammaezaö n  غـَمّا َز َة
ENdimpledimple n 
MSghisha' ilbakaaraGishaaC iil-bakaaraö n  غـِشا َء ا ِلبـَكا َر َة
ENhymenhymen n 
MSfathit ilsharagfatHiö iil-sharag n  فـَتحـِة ا ِلشـَر َج
ENanusanus n 
EGfachdfaKd n  فـَخد
ENthighthigh n human, cow
MSfakkfakk n  فـَكّ د َقن
ENjawjaw n lower
EGfranshafranshaö n  فر َنشـَة
ENfringefringe n hair on forehead
MSfify prep   في جـِسم
ENonon prep part of body 
MS'aArqaAr n  قـَعر سـِتّ
ENbottombottom n of woman - saudi
EG'afaqafaö n  قـَفـَة
ENneckneck n back of
EG'afaqafaa n   قـَفا
ENback of neckback of neck n  
EG'ussaquSSaö n  قـُصّـَة
ENfringefringe n hair on forehead
EG'ussaquSSaö n  قـُصّـَة
ENcutcut n hair
ENhair cuthair cut n men
EG'ooraqwraö n   قور َة
ENforeheadforehead n  
MSqabdaQabDaö n  قـَبضـَة بوكس
ENfistfist n 
MSkaAbkaAb n  كـَعب
ENheelheel n 
EGkaffkaff n  كـَفّ
ENpalmpalm n of hand
MSkaehilkaeHil n  كا َحـِل
ENankleankle n 
MSkitfkitf n   كـِتف
ENshouldershoulder n  
MSkuskus n  Impolite كـُس
ENpussypussy n female genitals Impolite
ENcuntcunt n  Impolite مـِش مـُحتـَر َم جـِدّا َن
MSkooAkwA n  كوع د ِرا َع
ENelbowelbow n anatomical
MSlithalithaö n  لـِثـَة
ENgumgum n in mouth
MSlihyaliHyaö n  لـِحيـَة
ENbeardbeard n  
MSlisaenlisaen n  لـِسا َن جـِسم
ENtonguetongue n 
EGloolwlwlw n baby talk لولو
ENwillywilly n baby talk
EGmaqAdamaQAdaö n  مـَقعد َة
ENbottombottom n of person
EGmanacheermanaeKyr n   مـَنا َخير
ENnosenose n  
EGmihbilmihbil n  مـِهبـِل
ENvaginavagina n  Impolite
MSninnininny n  نـِنّي
ENpupilpupil n of eye
EGwidnwidn n   و ِدن
ENearear n  
EGwishshwishsh n   و ِشّ
ENfaceface n  
ENmushmush n  Informal
ENmugmug n face Informal
MSwustwusT n  و ُسط جـِسم
ENwaistwaist n 
MSwustawusTaö n  و ُسطـَة
ENmiddle fingermiddle finger n