Egyptian Arabic Dictionary

Egyptian Arabic Thesaurus

Direction:Menu
Section:
Category:
EGbaldabaldaö n  بـَلد َة
baldabaldaö f بـَلد َة
ENvillagevillage n 
villagevillage s
villagesvillages pl
MSbustaenbustaen n  بـُستا َن حـَديقـَة
bustaenbustaen m بـُستا َن
basateenbasaetyn pl بـَسا َتين
ENparkpark n garden
parkpark s
parksparks pl
EGginyaginyaö n  جـِنيـَة
ginyaginyaö f جـِنيـَة
ganaeyinganaeyin pl جـَنا َيـِن
ENparkpark n garden
parkpark s
parksparks pl
EGgineenit hayawanaetginyniö Hayawanaet n  جـِنينـِة حـَيـَو َنا َت
gineenit hayawanaetginyniö Hayawanaet f جـِنينـِة حـَيـَو َنا َت
ganaeyin hayawanaetganaeyin Hayawanaet pl جـَنا َيـِن حـَيـَو َنا َت
ENzoozoo n 
zoozoo s
zooszoos pl
MShaaraHaaraö n  حا َر َة
haaraHaaraö f حا َر َة
hawaeriHawaery pl حـَوا َري
ENalleyalley n 
alleyalley s
alleysalleys pl
ENpassagepassage n alley
passagepassage 
ENlanelane n small road
lanelane 
MSzu'ae'zuqaeq n  ز ُقا َق
zu'ae'zuqaeq m ز ُقا َق
ENalleyalley n 
alleyalley s
alleysalleys pl
MSshaeriAshaeriA n   شا َر ِع
shaeriAshaeriA m شا َر ِع
shawaeriAshawaeriA pl شـَوا َر ِع
ENstreetstreet n  
streetstreet s
streetsstreets pl
ENroadroad n  
roadroad s
roadsroads pl
MSdaahiyyaDaaHiyyaö n  ضا َحـِييـَة
daahiyyaDaaHiyyaö f ضا َحـِييـَة
dawaahiDawaaHy pl ضـَوا َحي
ENsuburbsuburb n 
suburbsuburb s
suburbssuburbs pl
EGAamood noorAamwd nwr n  عـَمود نور
Aamood noorAamwd nwr m عـَمود نور
Awameed noorAwaemyd nwr pl عوا َميد نور
ENlamp postlamp post n 
lamp postlamp post s
lamp postslamp posts pl
MSAaasimaAaaSimaö n  عا َصـِمـَة
AaasimaAaaSimaö f عا َصـِمـَة
AawaasimAawaaSim pl عـَوا َصـِم
ENcapital citycapital city n 
capital citycapital city s
capital citiescapital cities pl
EGqaryaQaryaö n  قـَريـَة كـِبير َة
qaryaQaryaö f قـَريـَة
quraQurY pl قـُرى
ENtowntown n 
towntown s
townstowns pl
MSqaryaQaryaö n  قـَريـَة سـُغـَيـَر
qaryaQaryaö f قـَريـَة
quraQurY pl قـُرى
ENvillagevillage n 
villagevillage s
villagesvillages pl
MSmadanimadany n  مـَد َني مـِش بـَلـَدي
madanimadany m مـَد َني
madaniyeenmadaniyyn pl مـَد َنـِيين
ENurbanurban adj 
urbanurban 
MSmadeenamadynaö n  مـَدينـَة
madeenamadynaö f مـَدينـَة
mudunmudun pl مـُد ُن
ENcitycity n 
citycity s
citiescities pl
MSmarkazmarkaz n  مـَركـَز
markazmarkaz m مـَركـَز
maraekizmaraekiz pl مـَرا َكـِز
ENcentrecentre n 
centrecentre s
centercenter s
centrescentres pl
MSmamarrmamarr n  مـَمـَرّ حا َر َة
mamarrmamarr m مـَمـَرّ
ENlanelane n small road
lanelane 
EGminaediminaedy n  مـِنا َدي
minaediminaedy m مـِنا َدي
ENcriercrier n town
criercrier s
crierscriers pl
MSmeedaenmydaen n   ميدا َن مـَدينـَة
meedaenmydaen m ميدا َن
mayadeenmayaedyn pl مـَيا َدين
ENsquaresquare n in city 
squaresquare s
squaressquares pl
MSnafa'nafaq n   نـَفـَق
nafa'nafaq m نـَفـَق
'anfae'aacnfaeq pl أنفا َق
ENsubwaysubway n tunnel
subwaysubway s
subwayssubways pl
ENtunneltunnel n  
tunneltunnel s
tunnelstunnels pl
EGnasyanaaSyaö n  نا َصيـَة
nasyanaaSyaö f نا َصيـَة
nawaasinawaaSy pl نـَوا َصي
ENcornercorner n of street
cornercorner s
cornerscorners pl
ENstreet cornerstreet corner n 
street cornerstreet corner s
street cornersstreet corners pl
MSwust ilbaladwusT iil-balad n   و ُسط ا ِلبـَلـَد
wust ilbaladwusT iil-balad m و ُسط ا ِلبـَلـَد
ENcentre of towncentre of town n 
centre (of town)centre (of town) invar
ENdown towndown town n 
down towndown town invar
downtowndowntown invar
ENtown centretown centre n  
town centretown centre s
town centrestown centres pl